Informasjon om Televerkets Hovedverksted

Informasjon om Televerkets Hovedverksted

Televerkets Hovedverksted var en bedrift som lagde utstyr av forskjellig slag som ble brukt i Televerket. Televerkets verksteds tjeneste ble lagt ned i 1996 over hele landet og med det også Televerkets Hovedverksted. Før dette hadde verkstedet eksistert i over 100 år. Det produktet verkstedet er mest kjent for er de røde telefonkioskene som ble utplassert rundt om i hele landet. Verkstedet lagde flere varianter av telefonkiosken på slutten, også noen i aluminium.

Verkstedet produserte også elektronisk testutstyr samt manuelle sentralbord mm. Verkstedet hadde servicen på myntautomater fra GNT Automatic i Danmark. Det var disse automatene som var montert inne i de røde telefon kioskene. Verkstedet produserte også antenner for nærradio kringkasting som ble utplassert rundt om i landet etter at FM båndet ble åpnet for nærradio. Dessuten hadde verkstedet servicen på Diatext I, II og III teksttelefonene fra Telia i Sverige som ble brukt av døve til visuell kommunikasjon over telenettet. Verkstedet produserte også manuelle sentralbord pulter som ble ved teksttelefonsentralen i Engerdal. Dette var en manuell telefonsentral for teksttelefon tjenesten. Ved denne sentralen satt det operatører som tok i mot telefonsamtaler fra hørende og som skrev ned det de sa på teksttelefon terminaler mot de døve, samt leste hva de døve skrev og sa dette til de hørende. På denne måten kunne døve kommunisere med hørende igjennom denne sentralen. Teskttelefon sentralen i Engerdal er nå lagt ned og virksomheten ble flyttet til Mosjøen. Denne virksomheten ble privatisert og het Call It. Senere gikk tekstelefon tjenesten tilbake til Telenor etter pålegg fra samferdselsdepartementet.

Forruten dette produserte verkstedet teleteknisk utstyr som ble brukt under Lillehammer OL i 1994.

Televerkets Hovedverksted var lokalisert i Lørenvangen 22 i Oslo. Dette bygget var brukt av tyskerne under andre verdenskrig som verksted til flymotorer og det var blant annet antiluftskyts på taket i denne perioden. Bygget var derfor veldig solid med vegger av armert betong. Televerkets Hovedverksted var organisert i flere etasjer i dette bygget. I første etasje var det plateverksted og lakkeringsverksted. Det var her de røde telefonkioskene ble produsert. I andre etasje var det lager som betjente de øvrige avdelingene. I tredje etasje var det elektronikk avdeling. En liten utviklings avdeling hvor det ble drevet med produktutvikling og forskning til en viss grad, var også lokalisert i denne etasjen.  Utviklingsavdelingen var tilknyttet elektronikk avdelingen. Elektronikk avdelingen drev mest med service på utstyr samt forskning og utvikling. Det var montasje avdelingen i samarbeid med finmekanisk avdeling som produserte det teletekniske utstyret. Det var montasje avdelingen som skrudde sammen teleteknisk utstyr som ble produsert ved verkstedet. Finmekanisk avdeling produserte elektromekanisk utstyr til produktene som ble laget ved verkstedet og for televerket generelt. I fjerde etasje var det kontorer og administrasjon. Her var det også møterom og kantine.

Nabobygningen til Televekets Hovedverksted inneholdt Kringkastings kontoret og Radiostøy kontrollen. På taket av dette bygget var det et grått telt (prærie vogna) som ble brukt av Radiostøy Kontrollen til målinger av elektromagnetisk utstråling fra elektronisk utstyr som skulle godkjennes. Her var det satt opp et antenne arrangement og utstyret som skulle måles ble plassert i en viss avstand fra denne antennen. Det ble det brukt spektrum analysatorer etc til selve målingene. Kringkastingskontoret holdt også til i dette bygget. I første etasje i dette bygget var det eget datarom hvor datamaskinen LVANG var plassert. Dette var et ganske stort rom med egen klimakontroll etc. Fra LVANG gikk det en fiberoptisk kabel over til bygningen som huset Televerkets Hovedverksted og opp til Elektronikk avdelingen i tredje etasje. I et eget rom her endte den fiberoptiske kabelen fra LVANG. Her var det et rack hvor det var montert utstyr som fordelte signalene fra LVANG igjennom serielle kabler til Tandberg terminaler vanligvis TDV-2200 og skrivere fra Norsk Data plassert rundt på alle avdelinger i alle bygg i Lørenvangen 22 komplekset.

Bilder fra Televerkets Hovedverksted.

Video fra Televerkets Hovedverksted

Dokumenter fra Norsk Data