Bilder fra de forskjellige avdelinger ved Televerkets Hovedverksted (FV) og senere (THV)

 

Kontoret

Lageret

Elektronikk Avdelingen

Monterings Avdelingen

Finmekanisk Avdeling

Snekker Avdelingen

Plate Verkstedet

Lakkerings Verkstedet

Andre Bilder