Du har nå koblet deg opp mot CPU-nr. 5372.17788 og terminalnr.  38.

 

Velkommen til et av Televerkets EDB-anlegg.

 

Noter deg CPU-nr. og terminalnr. i tilfellet du skulle få problemer.

 

Før du begynner må jeg vite hvilken terminaltype du har.

Angi derfor en av følgende bokstaver:

 

A - TDV 2200/9S+Autoterm+PC-Kom+Norlink       I - TDV 2200/9S V2

B - IBM PC/Sperry PC                  J - Butterfly Console

C - TDV 2200/9                            K - TDV 1200/1 ND-Notis

D - Nortext-terminal                    L - Facit 4420 ND-Notis

E - TDV 2215                               M - Facit Twist 72 linjer

F - TDV 2115                               N - Facit Twist 24 linjer

G - Teletype

H - Andre terminaltyper

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:46:10         7 Juli 1988        CPU NR. 17788

FELLESMASKINEN PÅ LØREN, "LVANG"         530/CX

Brukes av: THV, TLR, TTR, NTIO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For å logge inn bruk Telnet mot port 23. Logg inn med hovedbruksområde navn (signatur) som brukernavn og det første passordet dere fikk på 80 tallet.  Mer info.